Welcome to the official website of MSRTC
   
  M.S.R.T.C. Buses
   
 
Traffic
Mechanical
Personnel
Security & Vigilance
Accounts
Stores & Purchase
Planning
Civil
Public Relations Officer
Legal
Statistics
Secreterial Branch
   
 
 
बिनतारी संदेश वहन यंत्रणा प्रायोगिक प्रकल्प सन १९९२ मध्ये खालील निवडक ठिकाणी उभारण्यात आला होता.
 
रा.प. प्रवासी सेवेकडे अधिक प्रवासी आकृष्ठ व्हावेत म्हणून वार्षिक सवलत कार्ड योजना(Annual Concession Card) दिनांक ६ सप्टेंबर पासून चालू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेची ठळक वैशिष्ठे खालील प्रमाणे आहेत.

१) वार्षिक सवलत कार्डाची किंमत रुपये २००/- कोणत्याही आगारात जमा करून प्रवाशस ते घेता येते. त्यावर प्रवाशाचा फोटो व इतर तपशील असतो.
२) प्रवासात वाहकाला हे कार्ड दाखविल्यावर साध्या व निमआराम (जनता व मिनी, शहरी सेवा वगळून) प्रवास भाड्यात प्रवाशाला १० % सूट देण्यात येते. मात्र १८ कि.मी. पेक्षा कमी असू नये.
३) हे कार्ड घेतल्यापासून एक वर्ष वैध राहील.
४) एप्रिल २००५ ते मार्च २००६ पर्यंत ४२,५०० कार्डसची विक्री झाली आहे.
 
2010, MSRTC. All rights reserved. Site developed by National Informatics Centre, Navi Mumbai.